Yatılı Kuran kursu koronavirüs (Kovid-19) önlemleri

Kovid-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Yatılı Kuran Kursları toplu bulunulan yerlerden olduğu için Kovid-19 bulaşma açısından risklidir. Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. Kurs binalarının girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Kurs binaları girişinde ve içeride uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Yatılı Kuran Kurslarında Alınması Gereken Genel Önlemler

 • Kovid-19’dan sorumlu bir personel görevlendirilmelidir.
 • Kuran kursu eğitim faaliyetine başlamadan önce binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.
 • Kurslarda ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.
 • Kuran kurslarında en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.
 • Yemekhane, derslik, çalışma salonları, mescit, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Bina girişinde ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 C’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Kuran kursunda bulunan eğitmen, öğrenci ve diğer personel maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Kuran kursunda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Kuran kurslarına salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Eğitim Alanlarında Alınması Gereken Önlemler

 • Eğitmenlerin Kovid-19 belirtileri konusunda eğitim almaları sağlanmalı, belirtiler konusunda dikkatli olmaları, özellikle Kuran kursuna dışarıdan yatılı kalmak üzere yeni katılan öğrencileri 14 gün süreyle Kovid-19 semptomları açısından izlemeleri ve herhangi bir belirti gelişmesi halinde sağlık kurumuna gitmeleri konusunda bilgilendirilmelidir. Temaslı takibi için derslikler ve yemekhanelerde aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanmalıdır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen öğrenciler, eğitmenler ve diğer çalışanlar tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmeli ve Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberine göre yönetilmelidir. Şüpheli Kovid-19 vakası ile aynı sınıfta kalan öğrenciler sonuç çıkana kadar ayrı bir yerde izole edilmelidir.
 • Kovid-19 vakasının odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır.
 • Kovid-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymeli ve temizliği eldivenli ellerle yapmalıdır.
 • Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
 • Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalı, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde ve maske takılarak olmalıdır. Birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılmalıdır. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıflar içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır.
 • Dersler sırasında eğitmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır. Sesli okumaların (ezberlediği dersini veren öğrencilerin okumaları gibi) mümkünse online yapılmalıdır. Yapılamadığı durumlarda bu mesafe en az 2 metre olmalı ve öğrenci yüz koruyucu, eğitmen tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.
 • Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmamalıdır.
 • Öğrencilerin ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları sağlanmalıdır.
 • Kuran Kursu koridorları, sınıfları ve spor salonlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesine izin verilmemelidir.

Yemekhanelerde Alınması Gereken Önlemler

 • Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
 • Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
 • Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.
 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır.
 • Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır.
 • Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

Mescitlerde Alınması Gereken Önlemler

 • Mescit içerisinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.
 • Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 • Mescide girerken ve namaz esnasında da maske takılmaya devam edilmelidir.
 • Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulmalıdır.
 • Mescit içerisindeki Kur’an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, ortak kullanımı önlenmelidir.
 • Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır.
 • Seccadeler ve tespihler kişiye özel olmalıdır.
 • Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.

Kuran Kurslarındaki Öğrenciler, Eğitmenler ve Diğer Personele Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 • Öğrenciler, eğitmenler ve diğer personelin Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olan çalışanlar tıbbi maske takılarak, Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Öğrenciler, eğitmenler ve diğer personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan eğitmen ve personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.
 • Öğrenciler, eğitmenler ve diğer personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.
 • Öğrenciler, eğitmenler ve diğer personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Yatakhanelerde Alınması Gereken Önlemler

 • Yatakhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
 • Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yatakhanelerde yatak ya da ranzalar en az 2 metre aralıklarla seyreltilerek yerleştirilmelidir.
 • Yatak ya da ranzaların yan yana olanlarının bir baş bir ayak ucu şeklinde konumlandırılmalı, ranzada alt ve üst yatışlarda bir baş bir ayak ucu şeklinde düzenlenmelidir
 • Yatakhaneler sık sık pencereler açılarak havalandırılmalıdır.

Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

 • Kuran kurslarında mescitlerde bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, mescit ve abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Mescitler sık sık havalandırılmalıdır. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.
 • Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768152-9) kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 • Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.
 • Kuran kurslarında kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.
 • Merkezi havalandırma sistemleri bulunan Kuran kurslarındaki bölümlerin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.
 • Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
 • Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.
 • Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
 • Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır.

(Sağlık Bakanlığı, 09.07.2020)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.