Yapı Denetim Görevlilerinin Kamu İnşaatlarında İş Sağlığı Güvenliği Denetimine Etkileri

2001-2012 yılları arasında kamu ihale sistemini, yapı denetim mevzuatını ve çalışma hayatının düzenlenmesini kapsayan köklü değişiklikler yapılmıştır. O dönemde etkili olan Avrupa Birliği (AB) giriş sürecinin de itkisiyle, AB normlarına uygun sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları ve etkin denetim mekanizmaları oluşturmak suretiyle, inşaat sektöründe can ve mal güvenliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; imar planlarına, standartlara, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapım aşamasında etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına ve iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. 2001 yılında yayınlanan 4708 sayılı kanunla yapı denetim esasları, 2002 yılında yayınlanan 4734 ve 4735sayılı kanunlarla da kamu ihale mevzuatı yeniden düzenlenmiştir. 2003 yılında 1475 sayılı İş Yasası yerini 4857 sayılı İş Kanunu’na bırakmıştır. Bu kanun kapsamındaki eksiklikler de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile giderilerek yasal zemin, AB standartlarına uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Kanunların yürürlüğe girmesinin akabinde ikincil mevzuat kapsamında yayınlanan yönetmelik sayıları yüzlerle ifade edilen boyutlara ulaşmış, sadece 4857 sayılı İş Kanununa istinaden 40’ın üzerinde yönetmelik yayınlanmıştır. Türkiye’nin hukuk altyapısının şekillendirildiği 2001-2012 yılları arasında başta 4734 sayılı ihale kanunu olmak üzere ihale, yapı denetim ve İSG mevzuatını düzenleyen kanunlar bünyesinde uyum sağlamak için pek çok değişiklik yapılmıştır. 2000’li yılların başında yürürlüğe girmiş olan yapı denetim ve ihale kanunları bünyesine İSG mevzuatı ile ilgili ilk girdiler, 6645 sayılı kanunla ancak 4 Nisan 2015 tarihinde yapılabildiğinden, bu süreçte sektördeki iş kazaları oranı azaltılamamıştır. Bu çalışmada, iki grup yasanın İSG açısından bütünleşik bir incelemesinin yapılması hedeflenmiştir. Devletin üst işveren sıfatıyla yüklenicinin denetim sorumluluğunu paylaşması ve İSG müfettişlerine ilave olarak yetki ve sorumluluk sınırları çizilmiş kontrol teşkilatının da iş sağlığı denetiminde görevlendirilmesi inşaat sektöründeki iş kazaları oranını önemli ölçüde azaltacaktır.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*