Veteriner hekimler intihar ediyor

ABD’de, 1979-2015 yılları arasında ölen 11.620 veteriner hekimin ölüm kayıtları incelendi. İntihar nedeniyle ölüm oranları normal nüfusa göre çok yüksek çıktı.

Veteriner hekimlik, tarım toplumundan şehirli bir sanayi toplumuna geçişle birlikte daha çok evcil hayvan odaklı ve daha çok kadınların yaptığı bir meslek haline gelmiştir. Örneğin, ABD’de, her 10 veterinerden 6’sı kadındır ve klinik veteriner hekimlik yapanların %75’inden fazlası yalnızca ya da ağırlıklı olarak evcil hayvanlarla çalışmaktadır. İntihar ise modern toplumda sürekli artma eğilimde olan bir sorundur.

ABD‘den altı bilim insanı (Suzanne E. TomasiEthan D. Fechter-LeggettNicole T. EdwardsAnna D. ReddishAlex E. CrosbyRandall J. Nett) veteriner hekimler arasındaki intihar kaynaklı ölümleri araştırdı.

Çalışma için ABD’de 1979-2015 yılları arasında ölen 11.620 veteriner hekimin ölüm kayıtları incelendi. Sonuçlar ürkütücüydü.

Çalışma sonucunda, veteriner hekimlerin intihar nedeniyle ölüm oranları ABD geneline göre birkaç kat yüksek bulundu. Yani, veteriner hekimler normal topluma göre çok daha fazla intihar nedeniyle hayatını kaybetmekteydi.

Normalde, ABD’de, intihar girişimi kadınlarda, intihar nedenli ölümler ise erkeklerde fazladır. Bu çalışmada tam tersi bir sonuç çıktı. Kadın veterinerlerin intihar nedenli ölüm oranı erkeklerin neredeyse iki katıydı.

Veteriner hekimlerin intihar için kullandığı en yaygın yöntem ateşli silahlardı. Ancak ölümler en çok (her 10 ölümün dördü) ilaç zehirlenmesi kaynaklıydı. İlaç zehirlenmesi yoluyla intihar ölümleri ABD toplumuna göre 2,5 kat daha fazlaydı.

Klinik veterinerlik yapanlarda, özellikle evcil hayvan veterinerliği yapanlarda intihar nedenli ölüm oranları klinik olmayan veterinerlik yapanlara göre daha yüksek bulundu. İntihar eden veteriner hekimlerin yüzde 75’i yalnızca ya da ağırlıklı olarak evcil hayvanlarla çalışmaktaydı.

Araştırmacılar “uzun çalışma saatleri, yüksek müşteri beklentileri, kötü iş-yaşam dengesi, umulmadık mesleki durumlar, kötü haberleri bildirme sorumluluğu, aşırı iş yükü, veterinerlik bakım maliyetlerinin yükselmesi, mesleki yalıtılmışlık, öğrenci kredisi borçları, kıdemli meslektaş desteği eksikliği” gibi faktörlerin bu sonuçlarla ilgili olabileceğini söyledi.

(31.03.2019)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.