Uzun çalışma saatleri gizli şeker hastası olma ihtimalini arttırıyor

Güney Koreli bilim insanları uzun çalışma saatlerinin işçilerde gizli şeker hastalığı (glikoz intoleransı) ortaya çıkarma riskini araştırdı.

Güney Kore‘den üç bilim insanı (Yesung Lee, Eunhye Seo ve Woncheol Lee) uzun çalışma saatleri ile gizli şeker hastalığı (glikoz intoleransı) arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre uzun çalışma saatleri en fazla ölüme neden olan mesleki risk faktörüdür. 2016 yılında dünya çapında 488 milyon kişi uzun çalışma saatlerine maruz kaldı ve muhtemelen 74.194 kişi de uzun çalışma saatleriyle ilişkili sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre Güney Kore’de yıllık ortalama çalışma saati 2021’de 1915 saattir. Yani Güney Kore OECD ülkeleri arasında en uzun çalışma saatine sahip ülkelerden biridir. OECD ortalaması 1716 saat, en düşük yıllık çalışma saatine sahip Almanya’da ise 1349 saattir.

Bugüne kadarki bilimsel çalışmalar uzun çalışma saatlerinin koroner hastalıklar (kalp krizi gibi kalp damarı hastalıkları), hipertansiyon (yüksek tansiyon), diyabet (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), felç ve depresyon gibi sağlık sorunlarıyla ilgili olduğunu bildirmiştir.

Halk arasında gizli şeker diye adlandırılan şey kan şeker seviyelerinin normalden yüksek ama şeker hastalığından düşük olduğu dönemi ifade eder. Doktorlar bu şeker hastalığı öncesi (prediyabetik) dönemi bozulmuş glikoz toleransı, glikoz intoleransı ya da bozulmuş açlık glikozu olarak adlandırırlar.

Güney Kore‘den üç bilim insanı (Yesung Lee, Eunhye Seo ve Woncheol Lee) uzun çalışma saatleri ile gizli şeker hastalığı (glikoz intoleransı) arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Güney Kore’de, Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası, tüm çalışanlara yıllık veya iki yılda bir ücretsiz sağlık taraması muayeneleri yapılmasını zorunlu tutar. Bu araştırmaya, 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2018 tarihleri ​​arasında bu sağlık taramalarından geçen ve 31 Aralık 2019’dan önce en az bir sağlık taramasından daha geçmiş olan 180.948 erkek dahil edildi. Sağlık sorunları olanlar ya da çalışma saatleri nedeniyle bu araştırmaya uygun olmayanlar dışarıda bırakıldı ve araştırma geriye kalan 25.803 işçi ile gerçekleştirildi.

Kore Çalışma Standartları Yasası‘na göre, yetişkinlerin çalışma saatleri, molalar hariç, haftada 40 saati aşmamalıdır. İşçinin onayı ile haftada 12 ek çalışma saatine izin verilebilir. Bu araştırma için, haftalık ortalama çalışma saatleri 35-40, 41-52 ve 52 saatten fazla olarak sınıflandırıldı. Araştırma için glukoz intoleransı için HbA1c düzeyi, takip döneminde diyabet gelişimi dahil, %5,7 ve üzeri olarak tanımlandı.

Araştırma sonucunda uzun saatler çalışan işçilerde gizli şeker hastalığı ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Özetle, haftada 52 saatten fazla çalışanlarda gizli şeker gelişme riski haftada 35-40 saat çalışanlardan yaklaşık 3 kat daha fazlaydı.

Uzun çalışma saatleri ile gizli şeker arasındaki ilişkinin altında yatan mekanizma bilinmemektedir. Uykusuzluk, stresin sürekli ve yüksek hale gelmesi, kötü beslenme, işte ve sonrasında sigara ve alkol tüketiminin artması, çalışma dışı zamanın azalması nedeniyle hareketsizliğin artması gibi sorunların etkili olduğu düşünülmektedir.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.