Uçak mühendisi

Aşağıdaki hastalıklar uçak mühendisi için meslek hastalığı olabilir:

  • Alüminozis
  • Asbestozis (plevral plak ve diffüz plevral kalınlaşma ile birlikte)
  • Boksit fibrozis
  • Bronş ve akciğer kanseri
  • Grafit fibrozis
  • Larinks kanseri
  • Mezotelyoma (periton, perikard, plevra)
  • Plevra efüzyonu
  • Siderozis
  • Stanozis

 

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.