Tolga Hüsmek (Diyalog OSGB) yanıtlıyor

Tolga Hüsmek

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında çıktı ve bugün iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetinin yaklaşık yüzde sekseninin ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) aracılığıyla verildiği tahmin ediliyor. İşverenler İSG hizmetini doğrudan İSG profesyonellerinden, yani işyeri hekimlerinden, iş güvenliği uzmanlarından ve işyeri hemşirelerinden de alabiliyorken, yedi buçuk yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede, İSG hizmeti sunumunda OSGB’lerin egemen hale gelebilmesinin nedeni nedir?

OSGB’lerin sektöre kattıkları en büyük avantajın çok farklı sektörlere hizmet verebilme potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. OSGB’lerde çalışan profesyoneller de bu sayede birçok sektör ya da aynı sektördeki farklı kuruluşlarda hizmet verebiliyorlar. Böylece OSGB’ler hizmet verdikleri işletmelere çalıştıkları alanlardaki iyi uygulamaları taşıyarak, bu işletmelerin İSG yönünden gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca İSG profesyonellerinin işletmenin kendi kadrosunda bulunmasının mali yükümlülükleri de OSGB’lere yönlendiren bir etken olduğunu düşünüyorum.

2. Yine de hizmeti hâlâ doğrudan İSG profesyonellerinden alan yaklaşık yüzde yirmilik önemli bir oran var. Bu işyerleri neden OSGB’lerden hizmet almıyor? Zaman içinde bu oran nasıl değişecek?

% 20 aslında sektör için önemli bir oran olarak duruyor. İşletmelerin bir kısmı kendi kadroları içerisinde yetişmiş yada emekli olan çalışanların sektör bilgisinden yararlanarak bu hizmeti alıyorlar. Sorunuzu daha genele yaydığımızda, yeni müşteri görüşmelerinde sıkça yaşadığımız bir konu ortaya çıkıyor. Geçmişte hizmet aldıkları OSGB’lerden ve İSG profesyonellerinden almış oldukları hizmetin kalitesinden memnuniyetsizlikleri işletmeleri farklı arayışlara yönlendirmektedir. Yine bu %20’nin az bir kısmının aile bağları, yakın eş dost ilişkisinden kaynaklı hizmet alımları olduğunu düşünüyorum.

3. İstatistiklere göre, ülkemizde ortalama her gün beş işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. İSG hizmetinin yüzde seksenini OSGB’lerin verdiği bu koşullarda, bu ölümlerin de yüzde sekseni OSGB’lerin hizmet verdiği işyerlerinde mi oluyor? Ya da, tersinden sorarsak, sahadaki iyi uygulama örneklerinin de yüzde sekseninin yaratıcısı OSGB’ler mi?

söyleşinin tamamı için lütfen buraya tıklayınız

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.