Terrazzo işçisi

Aşağıdaki hastalıklar terrazzo (çimento mozaiği) işçisi için meslek hastalığı olabilir:

 • Asbestozis (plevral plak ve diffüz plevral kalınlaşma ile birlikte)
 • Bronş ve akciğer kanseri
 • Gürültüye bağlı işitme kaybı
 • Hafif bilişsel bozukluk
 • İrritan kontak dermatit
 • Larinks kanseri
 • Mezotelyoma (plevra, periton, perikard)
 • Plevra efüzyonu
 • Sideroblastik anemi
 • Toksik ensefalopati
 • Toksik polinöropati

 

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.