Televizyon çalışanları tükenmiş durumda

Televizyon programları sektöründe çalışan kişiler arasında yapılan bir araştırma yüksek düzeyde fiziksel ve ruhsal tükenmişlik yaşadıklarını ortaya çıkardı.

Türkiye’de insanlar boş zamanlarının yüzde 87’sini televizyon izleyerek geçirmektedir. Televizyon dizilerinin uzunluğu ekran başındakiler için keyif, reklam verenler ya da alanlar için kâr ve tanıtım vesilesi olabilir. Ancak her hafta yaklaşık 120 dakikalık bir dizi çekmek zorunda olan ve bunun için günde 18 saate varan sürelerde çalışan oyuncusundan senaristine, kameramanından makyajcısına kadar televizyon sektörü çalışanları için bu uzunluğun bedensel ve ruhsal bir bedeli var: tükenmişlik sendromu.

Tükenmişlik sendromu; “bireylerin işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, kişisel başarı ve yeterlilik duygularında azalma şeklinde kendini gösteren” bir sorun olarak tanımlanıyor.

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı’ndan Senem Nart televizyon programları yapımcılığı sektöründe çalışanlarda tükenmişliği tespit edebilmek için bir araştırma yaptı.

Araştırma amacıyla, televizyon programları yapımcılığı sektöründe aktif olarak faaliyette bulunan, sekiz sendika yöneticisi ile görüşüldü ve destek olmak isteyen Oyuncular Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası ve Senaryo Yazarları Derneği ile araştırma yürütüldü.

Araştırmadan şu sonuçlar çıktı:

Televizyon programları sektörü çalışanları yüksek düzeyde tükenmişlik yaşamaktalar. Fiziksel ve duygusal açıdan kendilerini aşırı yorgun ve yıpranmış hissediyorlar, iş stresinden çok fazla etkileniyorlar, çevrelerindeki insanlarla ilişkileri düzenli ve insancıl değil, kendilerini yetersiz ve başarısız buluyorlar, kendilerini olumsuz değerlendirme eğilimindeler.

Kamera, ışık ve ses gibi kamera arkası çalışanlar kamera önünde görev alan oyunculardan daha fazla tükenme yaşamaktalar.

Bekar olanlar evlilere, eğitim düzeyi düşük olanlar yüksek olanlara kıyasla daha fazla tükenme yaşamaktalar.

Çalışanlar meslekte hizmet yılı arttıkça daha az, diğer bir deyişle, kariyerinin başında olanlar daha fazla tükenmişlik yaşamaktalar.

Çalışma saatleri arttıkça tükenmişlik artmakta ve günde 17 saat ve üzeri çalışanlar en fazla tükenmişlik yaşamaktalar.

Ücretlerini yeterli bulmayan çalışanlar bulanlara, sosyal güvencesi olmayanlar olanlara kıyasla daha fazla tükenmişlik yaşamaktalar.

Yerli sermayeli televizyon kanallarında çalışanlar yabancı sermayeli kanallarda çalışanlardan daha fazla tükenmişlik yaşamaktalar.

(11.07.2017)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.