Tarım ilaçları epilepsi riskini artırıyor

İspanya’da yapılan bilimsel bir araştırma, tarım ilaçlarına maruz kalan çiftçilerde epilepsi görülme ihtimalinin arttığını gösterdi.

Epilepsi beyin çalışmasının anormal hale gelerek nöbetlerin ortaya çıktığı kronik ve ciddi bir nörolojik rahatsızlıktır. Avrupa’da yaklaşık 6 milyon kişiyi etkilemekte ve her yıl 400.000 yeni vaka teşhis edilmektedir.

Epilepsi için genetik yatkınlık, travma, beyin tümörü, metabolik bozukluklar, inme, enfeksiyonlar, otoimmün reaksiyonlar ve kimyasal maddelere maruziyet dahil olmak üzere çok sayıda risk faktörü bildirilmiştir.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından pestisitler (tarım ilaçları) üzerinde yapılan testler, tarım ilaçlarına tekrarlanan düşük miktarlarda maruz kalmanın, insanlarda epilepsi krizlerinin oluşmasına katkıda bulunabileceği ortaya çıkmıştır.

Pestisitler, tarımsal üretimi artırmak için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. Genel toplumun ana maruziyet kaynağı bitkisel kaynaklı gıda ürünlerinin tüketilmesi sırasında pestisit kalıntılarının yutulmasıdır. Ancak pestisitlere maruziyet miktarının en yüksek olduğu kesim çiftçiler, özellikle de seralarda sebze yetiştirmek gibi endüstriyel tarımla uğraşanlar, daha az olarak da açık alanda yapılan geniş tarım uygulamalarında çalışanlardır.

Çiftçiler ve pestisit uygulayıcıları da dahil olmak üzere pestisitlerle mesleki olarak uğraşanlar çoğunlukla deri ve soluma yoluyla pestisitlere yüksek düzeyde maruz kalmaktadır. Bu maruz kalma karıştırma, yükleme ve püskürtmeden pestisit uygulaması için kullanılan ekipmanın temizlenmesine kadar, işin herhangi bir aşamasında olabilir.

İspanya‘dan 7 bilim insanı (Raquel Alarcón, Belén Giménez, Antonio F. Hernández, Antonia López-Villén, Tesifón Parrón, Jessica García-González, Mar Requena) tarım ilaçları ile epilepsi arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Araştırma için İspanya’da 2000-2016 yılları arasında çalışan 19.704 kişinin verileri değerlendirildi. Bunların 5.091‘ine çalıştıkları dönemde epilepsi tanısı konmuştu. Epilepsi tanısı konmuş ya da konmamış her iki grubun içinde çiftçiler ve çiftçi olmayanlar vardı. Araştırma ile bu grupların verileri birbirleriyle kıyaslandı.

Araştırma sonucunda önemli bulgulara ulaşıldı.

17 yıllık çalışma dönemi boyunca, hem çiftçiler hem de çiftçi olmayanlar için epilepsi görülme sıklığı artmıştı. Ancak çiftçilerdeki epilepsi görülme sıklığı artışı, çiftçi olmayanlara kıyasla, önemli ölçüde daha fazlaydı.

Endüstriyel tarımda çalışan çiftçilerin epilepsi riski, açık alan tarımında çalışan çiftçilere kıyasla, önemli ölçüde daha fazlaydı. Yine gözlük, maske ve koruyucu giysi kullanmayan çiftçilerin epilepsi riski, kullananlara kıyasla, önemli ölçüde daha fazla bulundu.

En yüksek epilepsi riski, pestisit uygulaması sırasında yüz maskesi takmayan püskürtücülerde ve pestisit kullanımının yüksek olduğu alanlarda ikamet edenlerde bulundu.

(Çeviri Haber: Dr. Müslüm Güney)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.