1951    Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı Prof. Dr. Gürhan Fişek doğdu.