2017    Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı Prof. Dr. Gürhan Fişek öldü.