Sigara mı meslek hastalığı mı?

İki Yargıtay kararı sigara içmenin meslek hastalığı tanısı koymayı imkansız hale getirebileceğini ve işçinin kusurlu olabileceğini tartışıyor.

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik haline meslek hastalığı denmektedir. Meslek hastalığına tutulduğu belirlenen sigortalıya, SGK’dan sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Sigara içmek bazı meslek hastalıklarına ilişkin tıbbi tanının konmasını güçleştirmektedir. Böyle bir durumda, sigortalının tutulduğu hastalığının, uzun yıllar sigara içmesinden dolayı mı kaynaklandığı yoksa sağlığa uygun olmayan mesleki koşullardan dolayı mı oluştuğu tam olarak belirlenemediğinden, sigortalı, işveren ve SGK arasında hukuki problemler ortaya çıkmaktadır.

Konuya ilişkin vereceğimiz iki örnek olay, sigara içiyorsanız umarım bırakmanıza vesile olur.

Sigortalıya uğradığı hastalığı dolayısıyla verilen hastane sağlık kurulu raporunda mesleki astım bronşit hastalığı tanısı konması dolayısıyla, kendisine SSK (SGK) tarafından % 10 sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden (kontrol muayenesi yapılmak kaydıyla) gelir bağlanır.

Daha sonra sigortalının yapılan kontrol muayenesinde söz konusu hastalığının mesleki olmadığına kanaat getirilmesi üzerine, sigortalıya bağlanmış olan gelir iptal edilerek, yapılmış olan ödemeler kendisine borç çıkartılır.

SSK’nın bu işlemine karşı işçinin başvurduğu mahkemece aldırılan Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporunda “Sigortalı hakkında düzenlenmiş tıbbi belgeler, kişinin muayenesi ve tetkikleri sonucunda, mevcut durumunun mesleki astıma bağlı olabileceği gibi sigara içmiş bir kişide sigara içiminin bronkoprovokasyon testini pozitifleştirebileceği dikkate alındığında, hastalığının mesleki olup olmadığının bilinemeyeceği’’ belirtilir.

Mahkeme de bu rapora dayanarak, sigortalının hastalığının mesleki olmadığına karar verir.

Mahkeme kararına sigortalının itiraz etmesi üzerine Yargıtay, SSK (SGK) Yüksek Sağlık Kurulu ile Adli Tıp Raporu arasındaki çelişkiyi giderecek ve bağlayıcı olacak şekilde prosedürü de tamamlayarak Adli Tıp Genel Kurulu‘ndan da rapor alınmasına hükmeder. (Y10HD Tarih : 18.01.2016 Esas : 2014/20396 Karar : 2016/156)

Konuya ilişkin başka bir davaya geçelim.

Meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelir ile yapılan harcamalardan oluşan Kurum zararının, kusurlu olan işverenden rücuan tahsili istemine ilişkin görülen davanın temyiz aşamasında bakın Yargıtay sigara kullanımına nasıl vurgu yapmış:

Hükme esas alınan kusur raporunda; riskli işkolunda yıllık muayene raporlarının bulunmaması, mevzi çekişli aspirasyon sisteminin kullanılmaması sebebiyle sigortalının silika maruziyetine uğramış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtilip, buna kısa sürede yoğun bir maruziyetin de dahil olduğu vurgulanarak sigortalının çalışma sırasında alması gereken bir tedbir olmadığı için kişisel kusurunun bulunmadığı, davalı işverenin % 100 kusurlu bulunduğu sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır. Ancak anılan kusur raporunda, pnömokonyoz teşhisi konulan sigortalıda meydana gelen maruziyete, tanının konulmasına esas teşkil eden ilgili meslek hastalıkları hastanesi raporunda da belirtildiği üzere, sigortalının yaşam tarzının, özellikle uzun ve yoğun sigara kullanımının etkisi bulunup bulunmadığı hususu tartışılmamıştır.” (Y10HD 08.04.2014 Esas : 2013/14387Karar : 2014/8146 )

Sözün özü, sigara sağlığınıza, kesenize,çevrenize ve sosyal güvenlik haklarınıza zarar.

Ahmet Metin AYSOY (Star)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*