Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Kanuna göre, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuluyor

Kanuna göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Yasayla ayrıca Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek.

Görüşmelerden

Genel Kurulda düzenlemenin görüşmeleri sırasında söz alan milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararını değerlendirdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu kararın, “yargının siyasallaştığının” açık kanıtı olduğunu savunarak, “Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyelim. Türkiye’ye, önümüzdeki günlerde yargının tarafsız, bağımsız olacağı; kuvvetler ayrılığının var olacağı demokratik hukuk devleti mutlaka gelecektir. Hep birlikte, Millet İttifakı ile birlikte getireceğiz.” diye konuştu.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise AK Parti Grubu sıralarına dönerek “Size yenilgiyi tattıran herkesten olduğu gibi Canan Kaftancıoğlu’ndan da intikam almaya çalışıyorsunuz. Ama Canan sizden korkmaz, bilginiz olsun.” sözlerini sarf etti.

AK Parti’li milletvekilleri, Şık’a tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hukuksuzluğun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimsenin yanına kar kalmayacağını ifade ederek “Herkes çektirdiği çilenin hesabını elbet bir gün verecektir.” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iktidarın, kendisine muhalif herkesi yargıyı kullanarak siyaset dışına ittiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “dünün mağdurlarının bugünün mağrurları haline gelerek tüm kurumlar üzerinde vesayet oluşturmasının kabul edilemez olduğunu” ifade ederek “Biz, Canan Kaftancıoğlu kararının da bu kadar tartışılıyor olmasını, bu vesayetin bir sonucu olarak görüyoruz. İktidar, tüm vatandaşlarımızın adil yargılanacağı bir ortamı oluşturmak zorundadır.” görüşlerini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, mahkemelerin belirli usul ve esaslara göre karar verdiğini, bunun dışındaki bütün değerlendirmelerin siyasi olduğunu belirterek “Hukuk mahkemelerinin, ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar siyasi olarak nitelendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bu konuda yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı prensibine göre işlediği herkesin malumudur.” değerlendirmelerinde bulundu.

Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, 17 Mayıs Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter’dan açıklamalarda bulundu

  • Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.
  • Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak.
  • Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.
  • Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis’te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum.

(AA)

Anket

Enflasyon ve döviz kuru artışından sonra işyerinizde dağıtılan KKD'lerin kalitesi düşürüldü veya sayısı ya da verilme sıklığı azaltıldı mı?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*