Plaza koronavirüs (Kovid-19) önlemleri

Plazalar, kapalı alanda hizmet sunduğu için Kovid-19 salgınının yayılması açısından özellik arz eder. Plazaların girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Plazaların girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Plaza girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

Plazalarda Alınması Gereken Genel Önlemler

 • COVID-19 konusunda sorulara yanıt verecek bir sorumlu belirlenmelidir (Çalışanlar hastalandığında bu kişi ile iletişime geçmeli, çalışan ve Müşteriler/Ziyaretçilerin den gelen sorulara yanıt vermelidir).
 • Plaza giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.
 • Plazadaki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
 • Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38 C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalı, sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Mümkünse plazaya gelen tüm ziyaretçilerin kaydı tutulmalıdır.
 • Plaza girişinde çalışan personel için parmak izi okutma sistemleri varsa yanına el antiseptiği konulmalıdır.
 • Plaza giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
 • Plazada bulunan koridorlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.
 • Plaza içindeki bürolara ziyaretçi sayısını azaltmak için dijital ortamda online görüşmeler teşvik edilmeli ve bunu sağlamak için altyapı ve teknik destek oluşturulmalıdır.
 • Toplantılar dijital ortamda online yapılmalı, zorunlu olmadıkça salon toplantıları yapılmamalıdır. Toplantı yapılacaksa; salon/odaların girişinde el antiseptiği bulundurulmalı, sandalye/koltuk sayısı sosyal mesafe kuralını sağlayacak şekilde azaltılmalı, toplantı esnasında kullanılan kalem/not defteri vb. malzemeler kişisel olmalı ve toplantı odaları toplantı esnasında ve sonrasında havalandırılmalıdır.
 • Molalar dinlenme odaları/alanları ve kafeteryalarda yoğunluğa sebep olmayacak periyot ve sürelerde planlanmalıdır.
 • Çalışanların birbirlerinin masalarını, telefonlarını veya diğer iş araç ve ekipmanlarını kullanmalarını engelleyecek şekilde düzenlemeler yapılmalı ve çalışanlar uyarılmalıdır.
 • Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
 • Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.
 • Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
 • Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli, kapı yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak geçiş sağlanmalıdır.
 • Kafeteryalarda “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi”nde yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır.

Resepsiyon/Bekleme Alanında Alınması Gereken Önlemler

 • Resepsiyon/ bekleme alanı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 • Resepsiyon/bekleme alanı bulunan oturma gruplarında sosyal mesafeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Resepsiyon/bekleme alanı içindeki mobilya ve eşyalar temizlenebilir olmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. Gereksiz eşyalar kaldırılmalıdır.
 • Vale hizmeti verilmemelidir.

Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

Asansörler İle İlgili Alınması Gereken Önlemler

 • Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

Mal Kabul Alanlarına Yönelik Önlemler

 • Genel olarak Kovid-19 virüslerinin cansız yüzeylerde bulunabileceği gösterilmiş olmakla birlikte hastalık oluşturacak miktarda bulunmaması nedeniyle paket veya kargo ile bulaş beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi gibi sağlık kuruluşlarının da bu konuda kısıtlaması yoktur. Esas bulaş yolu virüsü taşıyan kişi ile yakın temastır, bununla birlikte hasta kişinin solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunma ve sonrasında yüze dokunma ile bulaş ihtimali olduğundan el hijyenine dikkat edilmelidir.
 • Mal Kabul Bölümünde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 • Mal kabulü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişiler bulunmamalıdır.
 • Bu alanlarda çalışan personel sayısı mümkünse azaltılmalıdır. Personelin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanmalıdır.
 • Görevli personel maske takmalıdır.
 • Mal Kabul Bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine dezenfektan püskürtülmemelidir. Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir.

Müşteriler/ Ziyaretçilere Yönelik Önlemler

 • Müşteriler/Ziyaretçilerin plazanın girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri olan Müşteriler/Ziyaretçilerin in iş yerine girmemeleri uyarısı yer almalıdır.
 • Müşteriler/Ziyaretçiler plazaya girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
 • Müşteriler/Ziyaretçiler ve çalışanlar aralarındaki sosyal mesafeyi korumalıdır.
 • Müşteriler/Ziyaretçilerin maskeli olarak plazaya girmeleri sağlanmalıdır. Plazalarda kuralına uygun bez maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
 • Müşteriler/Ziyaretçiler plaza içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalıdır.

Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

 • Çalışan personelin Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olan personel Kovid-19 Rehberi doğrultusunda ve İl/ilçe Sağlık Müdürlüklerinin ön gördüğü süreler içinde çalıştırılmamalıdır.
 • Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak plazadaki Kovid-19 sorumlusu yönetiminde sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Plazada çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalıdır.
 • Çalışanlar aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılmalıdır.
 • Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması konusunda uyarılmalıdır.
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
 • Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.
 • Üniforma, önlük, iş ayakkabısı vb. çalışan malzemelerinin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Personelin üniformalarıyla plaza dışına çıkması engellenmelidir.

Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler

 • Plaza güvenlik görevlileri, Kovid-19 açısından düşük ve orta riskli alanlarda çalışmaktadır.
 • Bir metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı)
  • Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterlidir.
 • Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı)
  • Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. Tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El hijyeni sağlanmalıdır.
  • Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır.
  • Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir.
  • Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.
  • Eldivenin doğru kullanılması sağlanmalıdır. Değiştirilmeyen eldivenler mikrobik kirlenmeye yol açacağından çevreye dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilmelidir.
  • Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske ve eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalıdır. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için %70’lik alkolle temizlenmelidir.
  • Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır.

Plazalarda Ortam Temizliği ve Dezenfeksiyonu

 • Plaza ortak alanlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.
 • Plaza temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (Yürüyen merdivenlerin bantları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, kapı kolları, telefon ahizeleri, telsizler, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 • Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
 • Çalışma tezgâhları düzenli olarak temizlenmeli ve %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.»Hava ve ortan temizliği için UV, ULV, ozon, dezenfeksiyon tüneli vb uygulamalar sağlık açısından uygun olmadığı için kullanılmamalıdır.

Plazalarda Ortam Havalandırmasına Yönelik Önlemler

 • Plazaların etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırması sağlanmalıdır. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kullanmalı, çıkarılan filtre çift poşetlenerek atılmalıdır. Klima santrallerinin normal temizlik periyotları kısaltılmalıdır.
 • Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatörler kullanılmamalıdır.
 • Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmelidir.
 • Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenmelidir.

(Sağlık Bakanlığı)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*