Plastik atık geri dönüşüm tesisi çalışanlarında kanser riski

Maldivler’deki Thilafushi plastik atık bertaraf alanı (fotoğraf: Mohamed Abdulraheem)

Arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun gibi ağır metaller bilimsel araştırmalarca kanserojen olduğu bilinen maddelerdir. Geri dönüşümden sonra bu ağır metaller işlenmiş plastiklerde kalmaktadır.

Plastik atıklar uygun şekilde sınıflandırıldıktan sonra eritilir ve plastik ürünlerde yeniden kullanılmak için küçük topaklar haline sıkıştırılarak pelet haline getirilir.

Çin‘den dört araştırmacı (Guozhong Huang, Jiaying Xie, Tao Li, Peipei Zhang) plastik atık geri dönüşüm tesisi çalışanlarında ağır metal deri maruziyeti riskini değerlendiren bir çalışma yaptı.

Araştırma için polipropilen, yüksek yoğunluklu polietilen, akrilonitril-bütadien-stiren kopolimer, yüksek etkili polistiren ve poliamidden oluşan 25 geri dönüştürülmüş plastik pelet örneği incelendi.

Kurşun, kadmiyum ve arsenik 25 geri dönüştürülmüş plastik pelet örneğinin tamamında, krom 23 örnekte tespit edildi. Arsenik ve kromun olası kanserojen risk seviyeleri, ABD EPA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından önerilen kabul edilemez risk seviyesinden sırasıyla 2 ve 38 kat daha fazlaydı.

Araştırmacılar çalışmalarını şöyle özetledi:

Ağır metaller (kurşun, kadmiyum, krom, arsenik) ile işçi sağlığı arasında açık maruziyet riski ilişkileri bulduk. Özellikle, arsenik ve kroma maruz kalan işçilerin kansere yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu bulduk.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*