Petrol sondaj işçileri gece 7,5 saatten fazla çalıştırılabilecek

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle gece 7,5 saatten fazla çalıştırılabilecek işlere petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri de eklendi.

Söz konusu değişiklik 28.12.2022 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi ile getirildi. İlgili madde şöyle:

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve sağlık hizmeti” ibaresi “, sağlık hizmeti ve 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesinin ilgili cümlesi şöyle:

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.