Penceresi bile olmayan ortamlarda işyeri hekimliği yapmaya çalışıyorlar

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen İşyeri Hekimleri Özlük hakları anketi sonuçları 23 Eylül 2021 Perşembe günü İzmir Tabip Odası’nda yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna açıklandı.

Basın Açıklamasına, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel, Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Dr. Mustafa Vatansever katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, İzmir Tabip Odası olarak meslektaşlarının özlük haklarına yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini bu hafta da işyeri hekimlerinin emeğinin değersizleşmesi ve yaşanan hak kayıpları konusunda işyeri hekimlerinden elde edilen veriler temelinde bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

Basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı okudu. Dr. Lütfi Çamlı, “İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonun gerçekleştirdiği 421 hekimin katıldığı anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 67’si OSGB’ler üzerinden çalışmaktadır. Tam zamanlı OSGB çalışanları yüzde 50,4’dür. Tam zamanlı bireysel çalışanların oranı yüzde 12,7’dir. Ankete katılan iş yeri hekimlerinin yüzde 15’i sözleşmesiz çalışmakta olduğunu belirtmiştir. Bu durum iş yeri hekimliğinde piyasalaşmanın bir sonucudur. Mutlaka önüne geçilmesi gereken bir durumdur. · Ankete katılan tam zamanlı çalışan işyeri hekimlerinden TTB asgari ücreti alabilenlerin oranı yüzde 4 olarak belirtilmiştir. Genel olarak bakıldığında ise TTB’nin belirlediği iş yeri hekimi asgari ücretini alanların oranı yüzde 9’dur. Katılımcıların yüzde 45’inin ücreti TTB’nin belirlediği işyeri hekimi asgari ücretinin neredeyse yarısından da azdır. Ankete katılan işyeri hekimlerinin yüzde 51’i enflasyona rağmen düzenli ücret artışı alamamaktadır. ‘OSGB’lerin kurulmasının önünün açılmasıyla, işçi sağlığı hizmetleri taşeronlaştırılmış, serbest piyasa şartlarının insafına bırakılmış, sonucunda OSGB/İşverenlerin dayattığı sözleşmeleri kabul etmek zorunda kalan, emeği sömürülebilir, pazarlık yapamayan, bir iş yeri hekimliği anlayışı oluşturulmuştur.· Ankete katılan hekimlerin aldığı ücret ortalaması, TTB’nin belirlediği asgari ücretlerin yarısından da düşük. TTB ve Tabip odalarının iş yeri hekimliği alanındaki yetki verme, asgari ücret belirleyip denetleyebilme yetkisinin kalkmasıyla birlikte, hekimler işçi sağlığı alanında örgütsüz ve sahipsiz kalmışlardır. Bunun sonucunda emekleri daha fazla sömürülmüş, maaş ve diğer haklarını kayıplar yaşanmış, iş tanımları ağırlaşmış, tükenme sınırında çalışmaya başlamışlardır. Ankete katılan hekimlerin aldığı ücret ortalamasıTTB’nin belirlediği asgari ücretlerin yarısından da düşük. TTB ve Tabip odalarının iş yeri hekimliği alanındaki yetki verme, asgari ücret belirleyip denetleyebilme yetkisinin kalkmasıyla birlikte, hekimler işçi sağlığı alanında örgütsüz ve sahipsiz kalmışlardır. Bunun sonucunda emekleri daha fazla sömürülmüş, maaş ve diğer haklarını kayıplar yaşanmış, iş tanımları ağırlaşmış, tükenme sınırında çalışmaya başlamışlardır.” dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi daha iyi bir sağlık ortamının oluşumunu sağlayacaktır. Pandemide kaybettiğimiz İşyeri Hekimleri olarak çalışan meslektaşlarımızı saygıyla anıyor, işyeri hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini birkez dha ifade ediyorum” dedi.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Vatansever ise, “İşyeri Hekimleri meslektaşlarımız bu basın açıklamasına bile katılamıyor. Bir işyerinden diğerine ulaşmak için öğle yemeği arasını yolda geçiriyorlar. Fabrikalarda penceresi bile olmayan ortamlarda hizmet vermeye çalışıyorlar. Koruyucu hekimlik gereği işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden uyarılar yapmaları ya da düzenleme talep etmeleri durumlarında işveren tarafından işten çıkartılabiliyor. İş güvencesi olmadan çalışmaya zorlanıyorlar.” dedi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, ülkemizde tüm emeklilerin olduğu gibi hekimlerinde hangi statüde çalışırsa çalışsın, ister özelde ister kamuda aldıkları emekli maaşlarının geçinmeleri için yeterli olmadığını bu nedenle hekimlerin emekli olmalarına rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*