Okul müdür ve müdür yardımcılarında depresyon ve stres

Kamu okullarında görevli müdür ve müdür yardımcılarında depresyon ve strese neden olan mesleksel etkenler Japonya’da bir araştırmaya konu oldu.

Uzun çalışma saatleri, sık müfredat ve sistem değişiklikleri, öğrenci zorbalığı, okulu asma, ebeveyn zorlukları, performans değerlendirme sistemleri, diğer öğretmenlerle yaşanan çatışmalar… Öğretmenlik en stresli mesleklerden bir tanesidir.

Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2015 yılında düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre, en az 9 yıldır, kamu okullarındaki öğretmenlerin üçte ikisi, yani yılda yaklaşık 5000 öğretmen, ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastalık izni aldı.

Bununla birlikte, stres sahibi öğretmenler de dahil olmak üzere, tüm okulun yöneticileri olan müdür ve müdür yardımcılarının mesleksel stres durumları hakkında pek bir araştırma yoktur. Oysa, Yokohoma Şehir Eğitim Kurulu, bir raporda, her üç müdür ve müdür yardımcısından bir tanesinin, hayatlarında en az bir kez, iş sorunları nedeniyle, kariyerlerini bitirme isteği duyduklarını bildirmiştir.

Japonya, Osaka‘dan beş akademisyen (T. Nitta, Y. Deguchi, S. Iwasaki, M. Kanchika ve K. Inoue) müdür ve müdür yardımcıları arasında, mesleksel stres, rol belirsizliği (çalışanın kendisinden ne beklendiğinden emin olamamaları) ve depresyon belirtileri arasındaki ilişkiyi incelemek için bir araştırma yaptı. 2013 yılında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarında görevli 262 müdür ve 268 müdür yardımcısı ile yapılan araştırmanın sonuçları 2018 yılının sonlarında yayınlandı.

Araştırma sonucunda her 100 müdürün 14’ü ve her 100 müdür yardımcısının 30’u depresyonla ilişkili bulundu. Depresyonun ciddiyeti ile yakından ilişkili bulunan noktalar ise, müdürlerde yüksek iş yükü ve rol belirsizliği iken, müdür yardımcılarında ise amir desteği ve rol belirsizliği oldu.

Araştırmacılar, okul müdürleri için iş yüklerini azaltmanın ve iş rollerini netleştirmenin; müdür yardımcıları için ise  amir desteğini artırmanın ve iş rollerini netleştirmenin depresyonunun azaltılmasında önemli etkileri olabileceğini ifade ediyor.

(18.02.2019)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.