MSGK: Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kütüphanesi alanıyla ilgili güncel bilimsel yayınları paylaşan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kütüphanesidir.

  • Meslek Hastalıkları Kütüphanesi
  • Sektörler Kütüphanesi