Mevsimlik tarım işçisi koronavirüs (Kovid-19) önlemleri

Tarımsal üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Mevsimlik Tarım İşçileri (MTİ) eş ve çocuklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanarak çalışacakları bölgelere gelmekte ve öncelikle şehrin uzak bölgelerinde ya da tarım arazilerinin yakınında yaşam alanları oluşturmaktadırlar. MTİ barınma ve çalışma koşulları nedeniyle Kovid-19 salgınında korunma ve kontrol önlemlerinin alınması ve sürdürülmesi zor olduğu için özellik arz etmektedir.

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği, T.C. Başbakanlık 2017/6 sayılı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı 03.04.2020 tarihli ve 6202 sayılı yazısı doğrultusunda çıkış ve varış illerinde MTİ’lerinin seyahatleri, konaklayacakları alanlar ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler alınmaktadır. COVID-19 bulaşmasını önlemek ve kontrolünü sağlamak için aşağıdaki önlemlerin alınması gereklidir.

Mevsimlik Tarım işçilerinin Seyahatleri Sırasında Alınması Gereken Önlemler

 • Ulaşım araçlarının içine Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve araçları kullananlar ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.
 • Tüm araçlarda şüpheli Kovid-19 vakaları için koltuk ayrılmalıdır. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılmalıdır.
 • Kovid-19 ile ilişkili seyahat kuralları konusunda MTİ’leri seyahatlerine başlamadan önce bilgilendirilmelidir.
 • Kovid-19 ile uyumlu semptom sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38 C’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlar, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olan kişiler servise alınmamalı, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Araçlara biniş, yolculuk süresi ve inişte maske kullanımı sağlanmalıdır.
 • Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır.
 • Yolculuk süresince ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gelişen işçiler diğer yolculardan ayrı bir bölümde izolasyona alınmalı ve tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Taşıtlarda uyulması gereken önlemler için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

Mevsimlik Tarım işçilerine Yönelik Varış İl/İlçesinde Alınması Gereken Önlemler

 • Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verilmelidir.
 • Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmamalıdır. Bu amaçla ilgili merciler tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılmalıdır. Yeteri sayıda maske işveren/aracı tarafından sağlanmalıdır.
 • Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilmelidir. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin eder. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmamalıdır. Belirlenen bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı işveren tarafından sağlanmalıdır.
 • Alışverişi yapan kişide hastalık belirti ve bulguları olmamalıdır. »Alışverişi yapan kişinin kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gereklidir.
 • Alışveriş sırasında, hem alış-verişi yapan temsilci hem de satış yapan kişi maske takmalıdır.

Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Alınması Gereken Genel Önlemler

 • MTİ’lerinin varışından sonra Kovid-19 ile genel enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında MİT’lerine bilgilendirme yapılır.
 • El hijyeni, el yıkama ve maske kullanımı konusunda eğitim yapılmalıdır.
 • MTİ’de bağışıklama, gebe takibi vb. rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edilmelidir.
 • İl/ilçe sağlık müdürlüğü MTİ’de hastalık belirti ve bulguları çıktığında, hangi numaranın aranacağını belirlemeli ve MTİ temsilcisine vermelidir. Temsilci, MTİ’lerini yerinde değerlendirmeli ve olası vaka düşünüldüğünde ilgili numara aranarak T.C. Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberine göre hasta ve temaslı takibi yapılmalıdır.
 • Varış il/ilçesinde uygun alt yapısı olan sağlıklı barınma koşulları sağlanmalıdır. Çadırlarda konaklama yapılması durumunda; çadırlar arasında en az 1,5 metre mesafe olması ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması sağlanmalıdır.
 • İçme ve genel kullanım birlikte düşünüldüğünde, geçici yerleşim alanlarında 15-40 litre/kişi günlük suya ihtiyaç duyulmaktadır.
 • MTİ’nin barınma ve çalışma yerlerindeki en önemli temel gerekliliklerden birisi sağlıklı tuvalet sağlanmasıdır. Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanmalıdır. Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmalıdır.
 • Barınma ve çalışma alanlarında bireyler arasında sosyal mesafe olan en az 1 metre sağlanmalıdır.
 • Barınma ve çalışma alanlarında uygun el yıkama ve banyo olanakları standartlar çerçevesinde sağlanmalıdır. Yıkanma yerleri; en az 10 kişiye bir yıkanma musluğu, 50 kişiye bir duş (yazın duş sayısı 30 kişiye bir) olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Çöplerle temasın en aza indirilmesi amacıyla belediyeler/il özel idareleri tarafından çöplerin sık olarak toplanması ve ortamın hijyen koşullarının arttırılması için destek sağlanmalıdır.
 • MTİ’nin çalışma alanlarına servisle nakledilmeleri söz konusu ise toplu ulaşım araçları ile sosyal mesafe koşulları dikkate alınarak taşınmaları işveren/ aracılar tarafından sağlanmalıdır.
 • Kovid-19 hastalığının bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak MTİ’nin yerleştikleri çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, ilçelere ve illere izinsiz geçiş yapmaları önlenmelidir.

Mevsimlik Tarım İşçilerinde Kovid-19 Vakası Tespit Edilmesi Durumda Yapılması Gereken İşlemler

MTİ’den herhangi bir kişide Kovid-19 ile uyumlu belirti ortaya çıkması veya ateş saptanması durumunda;

 • Kovid-19 belirtisi saptanan MTİ’ne tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli ve İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi’ne bildirilmelidir.
 • Olası Kovid-19 olgusu ile temaslı ve yakın temaslıları İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yönetilir. Vaka çıkan MTİ kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 14 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmemeli ve karantinada tutulmalıdır.
 • Diğer MTİ’ne yönelik olarak İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından Kovid-19’dan korunmaya yönelik alınacak önlemler konusunda pekiştirme eğitimi verilmeli, temsilci tarafından temassız ateş ölçer ile ateş ölçümleri ve semptom sorgulamaları 5-7 günlük periyotlarda (Ulusal Kovid Rehberi Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası Kovid-19 Sorgulama Kılavuzu kullanılarak) yapılmalıdır.

(Sağlık Bakanlığı)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*