Meslek hastalıkları hastanesine aile hekimi sevki duyurusu

SGK, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, giderlerin karşılanması için aile hekimliklerinden alınan sevki yeterli görün uygulamayı sona erdirdi.

Konuyla ilgili olarak SGK tarafından yapılan duyuru şöyle:

Kurumumuzca Koronavirüs (COVİD-19) ve pandemi tedbirleri kapsamında; 1/3/2020 tarihinden itibaren mevzuata uygun olarak yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen ve sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan, kanser tedavisi gören, uzuv replantasyonu yapılan veya meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle tedavi olan hastaların, gerekli olan diğer şartların sağlanması halinde kontrol çağrı belgesi aranmadan aile hekimliklerinden alınan sevk ile yol, gündelik, refakatçi giderleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Uygulama 1/6/2022 tarihi itibariyle sona erecek olup 1/6/2022 tarihi ve sonrasında aile hekimliklerince yukarıda belirtilen durumlar için yapılacak kontrol amaçlı sevklere ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılanabilmesi için,

Kurumumuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda sevk belgesi ile birlikte kontrol çağrı belgesinin Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.