Kovid-19’a özgü istirahat raporu uygulaması sonlandırıldı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurusu ile Kovid-19 tanılı veya temaslı kişilere istirahat raporu verme kuralları eskiye döndü. Duyuruda sağlık raporları hakkında alınan tedbirler de hatırlatıldı.

Kovid-19 salgını sırasında yapılan değişiklikler ile tek hekim tarafından tek seferde 14+14 gün istirahat raporu verilebiliyor ve bu süreler yıllık 40 gün olan tek hekim maksimum rapor süresine dahil edilmiyordu. Yapılan güncel değişikliğe göre tek hekim tarafından eskiden olduğu gibi tek seferde en fazla 10+10 gün rapor verilebilecek ve verilen raporların süresi yılda 40 günü geçemeyecek. İşyeri hekimleri ise salgın döneminde de en fazla 2 gün rapor verebildiği için bu konuda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadı.

Konuyla ilgili resmi yazı şöyle:

COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile sağlık raporları, ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirler alınmıştır.

Ancak Bakanlığımızca bir takvim açıklanmadan ilaç/tıbbi malzeme raporları ve diğer süreli sağlık raporlarının geçerliliğinin sonlandırıldığı, eczanelerden ilaç temin edilemediği, yeni rapor taleplerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Bu nedenle sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak amacı yapılan başvurular sonucunda ortaya çıkan yoğunluğun önüne geçilmesi amacı ile pandemi döneminde sağlık raporları konusunda aşağıda belirtilen hususların tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  1. Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 31.12.2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,
  2. Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuranlarının karşılanması,
  3. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri olağan şekilde sürdürülmesi,
  4. İstirahat raporlarında covid- 19 tanılı veya temaslı hastalarda 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporlarının tek hekim tarafından verilebilmesi ve yıllık kırk günlük maksimum rapor süresine dahil edilmemesi uygulaması kaldırılmıştır. İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekli ile yürütülmesi, uygun mütalaa edilmiştir

Pandemi döneminde sağlık kuruluşlarında yoğunluğun azaltılması amacı ile yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*