Kovid-19 aşılamasında işyeri hekimleri için de öncelik istendi

İstanbul Tabip Odası özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının da Kovid-19 aşılamasında öncelikli olması için başvurdu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda şöyle denildi:

Aşılama konusuyla ilgili üyelerimizden gelen talepler, İstanbul’daki salgının yükü, hekim sayısı ve hekimlerin heterojen dağılımı göz önüne alınarak kamu hastanelerinde ve aile hekimliklerinde görevli hekim/sağlık çalışanlarının aşılanması ile birlikte;

– Özel hastane ve diğer özel sağlık kuruluşlarında (tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, diyaliz merkezi vb.) görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına,

– İşyeri hekimliği yapan hekimlere ve yanlarında çalışan sağlık çalışanlarına,

– Muayenehanelerinde serbest hekimlik yapan meslektaşlarımıza ve çalışanlarına da

aşılama programında öncelik verilmesini talep etmekteyiz.

(31.12.2020)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.