Mevzuat

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncel metin ve ekleri. Vardiyalı çalışma yönetmeliği, gece çalışma yönetmeliği, gece çalıştırma süresi, gece çalıştırma yasağı, vardiya süresi, posta süresi, ara dinlenme süresi, hafta tatili, gece çalışma süresi, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yapılabilecek işler, gece ve vardiyalı çalışma resmi gazete.