Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Aile hekimleri tükenmişlik yaşıyor

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösterdiklerini, görev tanımlarında bulunmayan iş yüklerini dahi üstlendiklerini ancak esnek çalışma uygulamasına tabi olmadıkları için tükenmişlik yaşadıklarını belirtti.