Haber

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete güncel tam metin ve ekleri, biyosidal ürün kullanma yönetmeliği, biyosidal ürün nedir, biyosidal ürün nasıl kullanılır, biyosidal ürün sağlık raporu, izin belgesi, mesul müdür, doktor muayenesi, kaza, zehirlenme, ilkyardım, tedavi, başvuru, bildirim, pestisit uygulama yönetmeliği, pestisit yönetmeliği.

Haber

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Resmi Gazete güncel tam metin ve ekleri, biyodisal ürün yönetmeliği, pestisit yönetmeliği, biyosidal ürün nedir, biyosidal ürün ruhsat, pestisit ruhsat, sınıflandırma, ambalajlama, etiketleme, tescil, reklam, envanter, bildirim, veri, denetim, harç, yetkili laboratuvar, izin, piyasa, envanter, ceza hakkında yönetmelik.

Haber

Mesleki kanser tanısı konulmuyor

Türkiye’de her yıl 9 ila 15 bin arası çalışanın, işinden kaynaklı kansere yakalandığı tahmin ediliyor. Bu vakaların hiçbiri meslek hastalığı olarak kayda geçmiyor.