Dr. Müslüm Güney

İnşaat payandacısı

İnşaat payandacısı meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..