Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık

Niteliksiz çiftlik işçisi

Niteliksiz çiftlik işçisi meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..