Dr. Müslüm Güney

Kömür madeni işçisi

Kömür madeni işçisi meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..

Dr. Müslüm Güney

Kireç ocağı işçisi

Kireç ocağı işçisi meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..

Sanat

Kelebeğin Rüyası (film)

Ön planda bir aşk hikayesi anlatan film, arka planda ise 1940’lar Zonguldak’ı ve madencilik ile ilgili önemli tarihsel gözlemler ve görüntüler sunuyor.

Sanat

The 33 (Film)

2010’da Şili’nin Copiapó şehri yakınlarındaki San Jose madeninde yaşanan kazayı ve 33 madencinin 69 gün boyunca kısılı kaldıkları madende yaşadıklarını anlatan film.

Mevzuat

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Resmi Gazete güncel tam metin ve ekleri, maden isg yönetmeliği, maden işe giriş sağlık raporu, maden işe giriş sağlık muayenesi, maden işyeri hekimi muayenesi, maden periyodik sağlık muayenesi, maden iş sağlığı yönetmeliği, maden iş güvenliği yönetmeliği, maden risk değerlendirmesi, maden işçisi sağlık muayenesi raporu.