Dr. Müslüm Güney

Maden bakımcısı

Maden bakımcısı meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..

Dr. Müslüm Güney

Asmadenci

Asmadenci (altın, bakır, demir, krom, kömür, linyit vs. gibi maden ocaklarında) meslek hastalıkları ve İSG hakkında bilgiler..