Dr. Müslüm Güney

Maden ocağı sürveyanı

Maden ocağı sürveyanı (işçi yoklama memuru) meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..