Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Aile hekimlerine 9 aydır düzenli KKD dağıtılmıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2.Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan “AHEF olarak işveren olan Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu ekipman, düzenli test, esnek çalışma, kontrol testi gibi önlemleri alıp hukuki yükümlüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz” dedi.

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Aile hekimleri tükenmişlik yaşıyor

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösterdiklerini, görev tanımlarında bulunmayan iş yüklerini dahi üstlendiklerini ancak esnek çalışma uygulamasına tabi olmadıkları için tükenmişlik yaşadıklarını belirtti.