Dr. Müslüm Güney

Kum eleme işçisi

Kum eleme işçisi meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..