Meslekler ve Hastalıkları

Briket üretim işçisi

Bu sayfada briket imalat işçisi (çimento, kömür, toprak vb’den tuğla yapan) meslek hastalıkları, işle ilgili sağlık sorunları, işyerinin işçi sağlığına etkileri hakkında bilgiler vardır.