Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık

Ahır bakıcısı

Ahır bakıcısı meslek hastalıkları, İSG (iş sağlığı ve güvenliği), sağlık tehlikeleri ve risk değerlendirmesi hakkında bilgiler..