Kok kömürü ve demir-çelik sektöründe akciğer kanseri riski yüksek

Bazı sektörlerde çalışan işçiler polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) denilen kimyasal maddelere maruz kalır. Bu işçilerde akciğer kanserinin daha sık görüldüğünü dile getiren çeşitli bilimsel çalışmalar vardır. Sonuçları yakında yayınlanan bir çalışma bu konuyla ilgili yapılmış tüm çalışmaları gözden geçirdi.

Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) denilen kimyasallar kanser ile ilişkilendirilen tehlikeli maddelerdir. Alüminyum azaltma/ergitme, kömür gazlaştırma, kok üretimi, demir-çelik dökümhaneleri, kok kömürü ve ilgili ürünlerin üretimi ile karbon grafit elektrotları üretimi sektörlerinde PAH ile akciğer kanseri ilişkisini inceleyen çeşitli bilimsel çalışmalar vardır.

PAH’a maruz kalan işçiler arasındaki akciğer kanseri riskiyle ilgili bilgileri gözden geçirmek için A. Singh, R. Kamal, I. Ahamed, M. Wagh, V. Bihari, B. Sathian ve C. N. Kesavachandran isimli 6 Hindistanlı, 1 Nepalli bilim insanının yaptığı araştırmanın sonuçları yakında yayınlandı. Bunun için konuyla ilgili bugüne kadar yayınlanmış araştırmalar bulunup karşılaştırmalı olarak incelendi.

İnceleme sonucunda kok kömürü ve demir-çelik sektörü çalışanları arasında akciğer kanseri görülme ihtimali PAH’a maruz kalan diğer sektörlerde çalışanlara göre daha yüksek bulundu.

Ancak, araştırmacılar tarafından, işçilerin sigara içme alışkanlıklarının akciğer kanseri görülmesini etkilediği, bunun da sonuçları karıştırabileceğinin altı çizildi.

(07.05.2018)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.