KOBİ’lerde Endüstriyel Toksikoloji ve İş Sağlığı

2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 19-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Kongre bu yıl KOBİ’lere odaklanıyor.

Endüstriyel Toksikoloji Derneği başkanı Doç. Dr. Engin Tutkun‘un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

ETOK (Endüstriyel Toksikoloji Derneği)’un 26-29 Ekim 2019 tarihinde düzenlediği 1. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi bu alandaki profesyonellerin bilimsel bir platformda bir araya gelmelerine olanak sağlamış, aynı zamanda sorunlar, öneriler ve beklentilerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmuştur. Gelen yoğun talep üzerine Dernek Yönetim Kurulu tarafından Kongre’nin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu bağlamda 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 19-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

Covid-19 pandemisinin neden olduğu kısıtlılıklar nedeniyle Kongre’nin online olarak webinar şeklinde yapılması planlanmıştır. Zengin bilimsel programı ile alandaki sorunlara ve beklentilere yine tam olarak karşılık vereceği inancındayız. Kongrenin hedefi bu alandaki profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getirmek, son gelişmeler ve yeni ortaya çıkan risklerin tartışılmasını sağlamaktır. Birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş Kongre’ye bilimsel destek kararı almıştır.

Kongremizin bu sene ana teması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Endüstriyel Toksikoloji ve İş Sağlığı‘dır. Kongrenin ana konularının endüstriyel ve çevresel hastalıklar ve kanserler, genotoksisite, nörotoksisite, nanotoksikoloji ve çevresel etkileri, çevresel kirlilik, mesleksel ve çevresel risk değerlendirmesi, önleyici ve koruyucu stratejiler, mesleksel ve çevresel hastalıkların sosyal etkileri ve sağlık sistemleri ile ilişkisi şeklinde olması planlanmıştır. Ayrıca pandeminin sadece insan ve toplum sağlığı açısından değil, çalışan sağlığı açısından da farkındalığın arttırılması gerektiğini işleyen oturumlar da olacaktır.

Kongre’de, talebe bağlı olarak tartışma oturumları ve sektörel oturumlar da düzenlenecektir. Bunun dışında, bilim insanlarının orijinal çalışmalarını sunabilecekleri sözlü sunum oturumları da yapılacaktır.

Sizleri Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz. Katılımınız ve desteğiniz geleceğe ışık tutacaktır.”

(25.08.2020)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.