Kemalbay: Aliağa’da KKD’lerin denetimlerden önce dağıtıldığı iddiası doğru mudur?

Serpil Kemalbay

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması için Aliağa gemi söküm tesisleri hakkında soru önergesi verdi.

Kemalbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e şu soruları yöneltti:

Son 10 yıl içerisinde Aliağa’daki gemi söküm tesislerinde yaşanan iş kazası sayısı kaçtır?

İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde 2020-2022 döneminde işyerlerinde “işe bağlı olarak kaç işçi yaşamını yitirmiştir? Bu ölümlerin sebeplerine göre dağılımı nasıldır?

İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde çalışıp meslek hastalığına yakalanan işçi sayısı kaçtır?

İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde 2020-2022 döneminde işyerlerinde “işe bağlı kazalarla engelli olan kişi sayısı” kaç olmuştur?

Bakanlığınız tarafından 2000’e yakın Aliağa Gemi Söküm işçisinin 11 Şubat 2022’de başlatmış oldukları grevlerinde ortaya koymuş oldukları taleplerinin karşılanması ve yaşanan hak ihlallerinin sonlandırılmasına yönelik gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini yerine getirmeyen gemi söküm tesislerine yaptırım uygulanmış mıdır?

Aliağa’da faaliyet gösteren 22 gemi söküm tesisinin işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları en son hangi tarihte denetlenmiştir? Denetlendi ise hazırlanan raporda hangi ihlaller tespit edilmiştir? Tespit edilen ihlallere yönelik olarak hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

Aliağa Gemi Söküm İşletmelerinde Kişisel Koruyucu Donanımların denetimlerden önce dağıtıp, denetimlerden sonra geri toplandığı iddiası doğru mudur?

Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri uygulanmakta mıdır?

Ağır kimyasallar, nükleer atık bulaşılı maddeler ve asbestli olan gemilerin sökümünün çalışan işçilere,  Aliağa halkına vereceği zararın ve orta vadede yaşanacak kanserlerin, astım vb. hastalıkların ve ölümlerin bedelini kim ödeyecektir?

İş kazaları, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları nedeniyle son 10 yılda Aliağa’da kaç işletme kapatılmıştır?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporunda açıklanan gerçekler doğrultusunda Bakanlığınızda iş cinayetlerinin ve iş kazalarının ortadan kaldırılması yönünde sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik herhangi bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir?

Türkiye’de sökümüne onay verilen NÂe Sao Paulo ( FS Foch) adlı geminin 900 ton asbest içerdiğine ilişkin iddialar, nükleer silah denemelerinde de kullanılmış olması ve ağır metal ve asbest içermesi ve nükleer bulaşıya sahip olması nedeniyle söküm işlemlerinin yol açacağı vahim sonuçları önlemek, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde proaktif olmak için Bakanlığınız geminin Aliağa Limanına getirilmesine itiraz etmiş midir?

ILO’nun Türkiye tarafından da imzalanan “155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme”, “161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme” ve “187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi ve imzalanmayı bekleyen C190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmelerinde belirtilen “İş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde Bakanlığınızca belirlenen politikalar nelerdir?

Hiçbir Avrupa ülkesinde Gemi Söküm tesisine izin verilmezken bilim insanlarının, çeşitli STK’ların ve derneklerin yıllardır Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde gemi sökümlerden ortaya çıkan asbest ve zehirli maddelerin, işçi sağlığı iş güvenliği başta olmak üzere halk sağlığını, ekolojiyi geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip ettiği ve tehlike saçmaya devam ettiğine yönelik açıklamaları doğrultusunda bölgede bulunan 22 gemi söküm tesisinin kapatılması düşünülmekte midir?

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*