Kaynakçıların el bileğinde sinir sıkışması ve kistler

Ankara’da yapılan bir araştırmada kaynak işi yapanların el bileğinde ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve beceriksizlik şikayetlerinin çok yaygın olduğu ortaya çıktı. Bu şikayetleri olan kaynakçı çalışanlarda Karpal Tünel Sendromu ve ganglion kistine yüksek oranda rastlandı.

İş sırasında yapılan tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketlerin hastalıklara neden olduğu ya da oluşmasını kolaylaştırdığı bilinen bir gerçektir. Kaynakçıların el ve el bilekleri yaptıkları işe özgü bir duruşla sürekli hareket eder, basınç ve titreşime maruz kalır.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Güray Toğral ile Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nden Cenk Şahap Altun, Nazan Küçükşahin Öztürk ve Engin Tutkun tarafından yapılan bir araştırma ile kaynakçıların el bileğindeki sağlık sorunları araştırıldı.

Bunun için hastaneye özellikle el bileği şikayetleriyle başvurmamış olan 20 kaynakçıya konuyla ilgili bir anket uygulandı, ayrıntılı muayeneleri yapıldı. Muayenede sorun bulunanlara elektromiyografi (EMG) denilen ve vücuttaki kas ve sinirlerin sağlığını elektriksel yöntemle ölçen test uygulandı.

Kaynakçıların yaşları 30-54 arasındaydı, hepsi erkekti, ortalama 25 yıldır kaynakçılık yapmaktaydı.

Yirmi kaynakçının onaltısında el ve el bileğiyle ilgili şikayetler vardı. Bu şikayetlerin en başlıcaları ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve beceriksizlikti.

Yapılan muayenede yirmi kaynakçının üçünde ganglion kisti tespit edildi.

Onaltı kişiye EMG yapıldı, bunlardan yedisinde çeşitli düzeylerde Karpal Tünel Sendromu (KTS) tespit edildi.

Ganglion kisti, el bileğinin zorlanmasıyla oluşan, genellikle el bileğinin sırt tarafında ortaya çıkan, zorlanmakla büyüyüp dinlenince küçülen, ağrısız bir şişliktir.

Karpal Tünel Sendromu el bileğinin ortasından geçen sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Riskli mesleklerde toplumdan yaklaşık beş kat fazla görülebilmektedir.

Özellikle el bileği şikayetiyle başvurmamış kaynakçılarda bu iki hastalığın fazla görülmesi konunun dikkate alınması gerektiğinin bir göstergesidir.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.