Prof. Dr. Nazmi Bilir

İSG hizmetlerinin ihmal edilen bir boyutu

Prof. Dr. Nazmi Bilir: İş kazası ve meslek hastalıkları nedeni ile ölen kişi sayısından çok daha fazla kişi diğer nedenlerle kaybedilmektedir.