Prof. Dr. Çağatay Güler

Ergonomiye işlev kazandırmak

Prof. Dr. Çağatay Güler bu yazısında ergonomi deyiminin doğru ve yanlış kullanımını, kavramın kuramsal çatısını tanımlayarak örnekliyor.

Prof. Dr. Çağatay Güler

Evden çalışma ve ergonomi

Prof. Dr. Çağatay Güler evden çalışmanın ergonomisi ve bu uzaktan çalışma için alınabilecek İSG (iş sağlığı, iş güvenliği) önlemlerini yazdı.

Prof. Dr. Çağatay Güler

Gemi sökümü sağlık tehlikeleri

Prof. Dr. Çağatay Güler gemi söküm (gemi geri dönüşüm) tesisi kapsamında yapılan işlerle ilgili iş sağlığı tehlikelerini kaleme aldı.