Mevzuat

Çalışanın işyerinde yemekte yalnız bırakılması ‘mobing’ sayıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, iş yerinde yemekte yalnız bırakılan ve görev sınırı kapsamı dışında çalıştırılan işçiye, “mobing”e maruz kaldığı yönündeki başvurusu sonucu manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Konya’da bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T, mobing ve baskıya maruz kaldığı, iş veren tarafından iş sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem alacaklarının tahsili için Konya 2. İş Mahkemesine başvurdu. Mahkemenin, davanın usulden reddine karar vermesi üzerine avukat Önder Özer, müvekkili Sinan T’nin iş yerinde mobinge maruz kaldığı, manevi ve ayrımcılık tazminatı isteğinin reddedilmesi kararının hatalı olduğu gerekçesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince Uluslararası Çalışma Örgütü’nün mobing tanımına atıfta bulunulan kararda, şu ifadelere yer verildi: “Somut olayda, dinlenilen davacı ve tanıkların anlatımı ile davalı Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri olan bir başka çalışan ile davacının aralarında anlaşmazlık bulunması nedeni ile diğer çalışan tarafından, davacının iş yerinde öğle yemeklerinde yalnız bırakıldığı, sabah kahvaltılarında diğer çalışanlar bir araya geldiği