Japonya’da aşırı çalışma ile ilgili ruh hastalıkları ve intihar

Japonya’da, 2010-2015 yılları arasında, aşırı çalışma nedeniyle ruh hastalığı ve intiharla sonuçlanan ve tazminat içeren vakalar bir araştırmaya konu oldu.

Aşırı çalışma ya da işle ilgili stres kaynaklı ruh hastalıkları ve intihar tüm dünyada, ama özellikle Asya ülkelerinde, önemli bir mesleki sağlık sorunudur.

Japonya‘daki, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ulusal Enstitüsü’nden M. Takahashi, T. Sasaki, T. Yoshikawa ve S. Matsumoto ile Jikei Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden T. Yamauchi tarafından yapılan araştırma bu konuya eğildi. Araştırmanın sonuçları 12 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı.

Araştırma için, Japonya’da, 2010-2015 yılları arasında, mesleki ruh hastalıkları ve intihar yüzünden tazminat bağlanan vakalar incelendi. Söz konusu sürede 1990 tazminat bağlanan vaka tespit edildi. Bu vakaların 619’u kadın, 1371’i erkekti.

Mesleki ruh hastalıkları ve intihar için tazminat bağlanma durumu 30-39 yaş arasındaki işçilerde daha yüksek bulundu.

Erkeklerde, “konaklama-yeme-içme hizmetleri“, “bilgi-iletişim” ve “bilimsel araştırma, profesyonel ve teknik hizmetler” sektörlerinde mesleki ruh hastalıklar ve intihar diğer sektörlere göre daha yüksek bulundu. Bu sektörlerde 29 yaş altındaki çalışanlar işe bağlı ruh hastalığı ve intihar geçirme açısından daha fazla tehlike altında bulundu.

Araştırma aşırı çalışma nedeniyle ortaya çıkan ruh hastalıkları ve intihar için alınacak önlemlerde yaş, cinsiyet ve sektörün de göz önünde bulundurulmasının altını çizmektedir.

(02.07.2018)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.