İşyeri zehirlenmelerini önlemede hangi yöntemler yararlı

Mesleki zehirlenmelerin doğasını ve koşullarını anlamak için, Hollanda Zehir Bilgi Merkezi’ne bildirilen ani işyeri zehirlenlenmeleri incelendi.

Araştırma Hollanda‘dan 6 bilim insanı (Anja PG Wijnands, Irma de Vries, Tim Verbruggen, Maxim P Carlier, Dylan W de Lange, Saskia J Rietjens) tarafından yürütüldü.

Çalışma için son bir yıl içinde ani işyeri zehirlenmesini Hollanda Zehir Bilgi Merkezi‘ne bildiren 310 işçiye anket yapıldı.

Bildirilen her 100 mesleki zehirlenmenin 25’i sanayi, 14’ü inşaat ve montaj sektörü ve 10’u da tarım kaynaklıydı.

Zehirlere en yaygın maruz kalma yolu, sırasıyla, soluma (%62), göz (%40) ve cilt teması (%33) idi. Hastalar genellikle birden fazla yolla zehirlere maruz kalmıştı.

Her üç zehirlenmeden bir tanesi temizlik faaliyetleri sırasında meydana gelmişti.

Zehirlenmelere yol açan bu kazaların ana nedenleri şöyleydi:

  • Teknik nedenler: Hasarlı ambalaj (%24) ve kusurlu aygıt (%10)..
  • Organizasyonel nedenler: Çalışma talimatlarının olmaması (%44) ve zayıf iletişim ya da planlama (%31)..
  • Kişisel nedenler: Çalışma talimatlarını dikkate almamak (%13) ve yeterince kişisel koruyucu donanım kullanmamak (%12) ve hata, zaman baskısı ve yorgunluk gibi kişisel durumlar (%50)..

Araştırmacılar konuyla ilgili olarak şunların altını çizdi:

Mesleki maruziyetlere ilişkin Zehir Merkezi verileri, işyerindeki tehlikeli maddelerle ilişkili zehirlenmeleri önleme stratejileri için ek bir bilgi kaynağı ve önemli bir temel sağlamaktadır. Ayrıca bu veriler, gelecekteki işyeri yaralanmalarının önlenmesinde en çok hangi risk azaltma önlemlerinin gerekli olduğuna karar vermede yararlıdır.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.