İşyeri ilkyardımcı sayısı oranları

ilkyardimResmi Gazete’de yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği ile işyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre ilkyardımcı sayıları oranı güncellendi.

Daha önceki İlkyardım Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan önce çıktığı için, işyerlerinde bulundurulması gereken ilkyardımcı sayıları ağır ve tehlikeli işler ile bunların dışındaki işler olarak işyerlerini ikiye ayırıyordu. Buna göre, ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işyerlerinde her 10 çalışana 1 ilkyardımcı, diğer işyerlerinde ise her 20 çalışanı 1 ilkyardımcı bulundurulmasını zorunlu tutuyordu.

Ancak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ağır ve tehlikeli işler kavramı ortadan kalktığı ve işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üçe ayrıldığı için, ilkyardımcı sayılarının tespitinde bir karmaşa ve belirsizlik ortaya çıkmıştı.

29.07.2015 tarihinde yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği‘ne göre ise işyerlerinde bulundurulması zorunlu ilkyardım yapacak eleman sayıları şöyle değiştirildi:

  •  Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.