İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları için kanun teklifi verildi

CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap ile Malatya milletvekili Veli Ağbaba İSG hizmetleriyle ilgili bir kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinin amacı şöyle tanımlandı:

“Bu Kanun teklifi ile ağır ve tehlikeli iş kollarında istihdam edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) uhdesinde oluşturulacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bilgi sisteminden seçilmesine olanak tanınmakta

ve görevlendirilen işyeri hekimini Türk Tabipleri Birliği, (TTB) İş güvenliği uzmanlarını ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından mesleki ve etik yönden denetlenmesinin önü açılarak işyeri hekiminin Türk Tabipleri Birliği’ne, (TTB) İş güvenliği uzmanının ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) üye olması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca ağır ve tehlikeli iş kollarında istihdam edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev aldığı işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (çevrimiçi) olarak rapor etmesi amaçlanmaktadır.”

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.