İSGGM: Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla ilgili çalışmalar sürmektedir

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali Hakkında açıklamalarda bulundu:

“Bilindiği üzere 02.03.2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Anayasa Mahkemesi, 26/10/2022 tarihinde E.2018/76 numaralı dosyada, 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Bu kapsamda ilgili karar ile 06/02/2018 tarihli ve 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi iptal edilmiştir.

Buna ilave olarak ilgili kararın “İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu” başlıklı dördüncü bölümünde, 7081 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görülmüş ve “Hüküm” başlıklı altıncı bölümünde uygulamanın yayım tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girmesi karara bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili iptal kararının uygulamaya geçirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar devam etmekte olup, sürece dair gerekli bilgilendirmeler İSG-KATİP uygulaması üzerinden yapılacaktır.”

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.