“İSG mevzuatımız eski toplumsal ilişkilere göredir, yenilenmelidir”

Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma” konulu panele katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliği meselesinin önemine vurgu yaparak, “İnsanın canından, yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamaz. Çalışma hayatının en önemli varlığı olan insanın çalışma süreci içerisinde korunması herhangi bir şekilde paha biçilmeyecek bir öneme sahiptir. Yeni çalışma ilişkileri içerisinde çalışanların, emekçilerin sağlığının korunması bizim görevimizdir. Bu konudaki hassasiyetimiz, kurumsal yapının diğer unsurları tarafından da aynı hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Pandeminin uzaktan çalışma modelini ön plana çıkardığına değinen Bilgin, “Yaklaşık son 20 senedir çalışma biçimleri içerisinde yeni çalışma modellerinin kurulacağına dair geniş bir tartışma vardı. Fakat pandemi süreci insanlara zorunlu bir deney yapma fırsatı verdi. Bu değişimlerin olması OECD raporlarına göre önümüzdeki 25 yıl içinde öngörülüyordu, pandemi ile birlikte bunların birçoğunu denemek durumunda kaldık. Dolayısıyla deneyince gördük ki hem kamuda hem özel sektörde yeni çalışma hayatı ilişkilerinin devreye girmesi aslında mümkün ve gerekliymiş” diye konuştu.

Akademik bilgiden her zaman istifa etmek gerektiğini belirten Bakan Bilgin, “Bizim çalışma mevzuatımızda iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere bütün çalışma kanunumuz eski toplum yapısının ilişkilerini düzenleyen kurallara göredir. Toplumsal ilişkiler hızlı bir şekilde değişiyor, bu konularda yenilik yapmamız lazım” dedi.

“Uzaktan Çalışmanın Devreye Girmesi Kaçınılmazdır”

1 Mayıs’ın ortaya çıkışının altında uzun mesai saatlerinin bulunduğunu söyleyen Bakan Vedat Bilgin, şunları kaydetti:

“8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.

“Uzaktan Çalışmada Güvenceli Esneklik”

Bilgin, çalışma hayatında yaşanan değişimlerin birtakım sorunları da ortaya çıkardığını ifade ederek, “Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Kişi uzaktan çalışıyor ama bunun sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Çalışma hukukundan kaynaklı kazanımları ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım. Bu konuda güvenceli esneklik kavramı ortaya çıkıyor. Biz, bu konudaki akademik çalışmalardan istifade ederek mevzuatımızı yeniden düzenlemek durumundayız. Buradaki değişim sorumluluğu bizlere ve Meclis’e düşüyor. Netice itibarıyla insanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da değişimi açıklamaya yeterli değil. Aynı mekanda toplanıp, üretim sürecine katkı verme anlayışı ve geleneğinin de aşınmış olduğu bir dönemden geçiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İş Kazalarına Karşı Sıfır Tolerans”

Bakan Bilgin, esnek çalışma modelleri içerisinde, çalışanların sosyal hakları ve hukukunun da güvence alına alınmasının önemine vurgu yaparak, çalışanları koruyacak politikalara önem verdiklerinin altını çizdi.

İş kazalarına karşı çalışanları korumanın en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Bilgin, “Burada herhangi bir tolerans yok. Sıfır tolerans. Kaza önlenebilir bir şeydir. Bunu önlemek mecburiyetindeyiz” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge ise pandemi ile birlikte uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaştığını ifade ederek “İş sağlığı ve güvenliğine dair sorumluluk sadece iş yerinin fiziki sınırlarıyla kısıtlı değildir. İşçinin, çalışanın, evine gidip gelmesinden, kaldığı yerden maruz kalabilecekleri çeşitli riskler ve bu risklerin sorumluluğu da işverenin ve iş sağlığı ve güvenşliği sorumluluklarının yetkisi ve sorumluluğu altındadır. Uzaktan çalışma yeni bir olgu olarak bu sorumluluğa yeni işlevler eklemiştir. Gelişen ve büyüyen ülkemizin yeni paradigması doğrultusunda çalışma hayatına dair devrim niteliğindeki uygulamaları başarıyla ortaya koyan sayın bakanımızın yapıp ettikleri herkesin kabul ettiği büyük gelişmelerdir.

Programa, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları katıldı.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.