İş yükü ve uzun çalışma saatleri intihar düşüncesini artırıyor

Geçen hafta, ölüm ya da intihar üzerine ne kadar düşündünüz ya da böyle hissettiniz? ABD’de yapılan bir akademik araştırma çalışma koşulları ile intihar arasındaki ilişkiyi inceledi.

İntihar ile ilgili akademik çalışma ABD‘deki California İrvine Üniversitesi‘nden BongKyoo Choi tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmaya ABD’de yapılan iki araştırma projesinde sorulan “geçen hafta, ölüm ya da intihar üzerine ne kadar düşündünüz ya da böyle hissettiniz” sorusuna intihar lehine yanıt veren 34-69 yaş arasındaki 578 işçi dahil edildi.

Araştırmaya katılan her 100 işçiden yaklaşık 11 tanesi intihar düşüncelerine sahip olduğunu bildirdi. Her 100 işçiden 3 tanesi ise orta ya da şiddetli düzeyde intihar düşüncesi içinde olduğunu bildirdi.

Bu işçiler hem yaş ve cinsiyet, hem çalışma koşulları, hem de ailelerinde intihar eden olup olmaması koşulları açısından incelendi.

Araştırma sonucunda işyerinde az takdir görmek, uzun çalışma saatleri ve iş yükünün fazla olması genelde intihar düşüncesi ile ilişkili bulundu.

İş yükü, yani işle ilgili taleplerin yüksek, işle ilgili kontrolün ise düşük olması durumları, orta ya da şiddetli intihar düşüncesi ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi.

Uzun çalışma saatleri, yani haftada 40 saatten fazla çalışmak, orta ya da şiddetli intihar düşüncesi ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi.

Öyle ki, orta ya da şiddetli intihar düşünceleri, iş yükünün fazla ya da çalışma saatlerinin uzun olduğunu söyleyen işçilerde 4 kat daha yüksek bulundu.

Bu araştırmadan “işçiler iş yükü ve uzun çalışma saatleri yüzünden intihar ediyor” sonucu çıkmaz ama, “iş yükü ve uzun çalışma saatleri işçilerdeki intihar düşüncesi için mesleki bir etkide bulunmaktadır” anlamı çıkar.

Araştırmayı gerçekleştiren BongKyoo Choi “iş kontrolünün artırılması ve haftada 40 saat ya da daha az çalışma dahil olmak üzere çalışma taleplerinin en uygun seviyede karşılanması çalışan nüfusta intiharı önlemek için önemli bir strateji olabilir” demektedir.

(21.10.2018)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.