İş kazası geçiren kamyon şoförlerinin kaza öncesi sağlık sorunları

Sahip oldukları kronik hastalıklar ve diğer olumsuz sağlık durumları kamyon şoförlerinin iş kazası geçirmelerine neden olabilir mi? Bu kolayca yanıt verilebilecek bir soru değil. Fakat Avustralya’da iş kazası için tazminat talebinde bulunan kamyon şoförlerinin kazadan önceki 5 yıldaki hastane kayıtları incelendi. Sonuçlar bu yanıta hizmet edebilir.

Çalışma Avustralya‘dan 4 bilim insanı (Angela Batson, Janneke Berecki-Gisolf, Sharon Newnam, Voula Stathakis) tarafından gerçekleştirildi.

Avustralya Victorialı 18 yaş üstü işçiler çalışmaya dahil edildi.

Bu işçiler tarafından 2008-2009 mali yılında işyerinde bir yaralanma ya da hastalık geçirdiği için yapılan 45.646 tazminat talebi dikkate alındı.

Bu tazminat taleplerinin 22.528’inin iş kazasından önceki 5 yıl içinde bir hastaneden hizmet alma kaydı vardı ki, araştırma bu grup üzerinden yürütüldü.

Bu araştırma grubu kamyon şoförleri, kamyon şoförleri dışındaki diğer mesleki şoförler ve bu iki grup dışında kalan diğer tüm meslekler olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Diğer mesleki şoförler grubu içinde otobüs şoförleri, taksi şoförleri, teslimat şoförleri, demiryolu şoförleri gibi meslekler vardı.

Kamyon şoförleri ile diğer mesleki şoförler karşılaştırıldığında

İş kazasından 5 yıl önce bir hastaneden diyabet (şeker) ya da hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalığı tanısı alan kamyon şoförlerinin oranı diğer mesleki şoförlere kıyasla anlamlı derecede yüksekti.

Aynı süre içinde, kamyon şoförlerinin tütün kullanımı ve alkol istismarı ya da suiistimali ile ilgili hastane kaydının olması da diğer mesleki şoförlere göre yine anlamlı derecede yüksek oranda bulundu.

Kamyon şoförleri ile tazminat talep eden diğer tüm meslek üyeleri karşılaştırıldığında

İş kazasından 5 yıl önce bir hastaneden diyabet (şeker), hipertansiyon (yüksek tansiyon), atriyal fibrilasyon (bir tür kalp ritim bozukluğu), miyokart enfarktüsü (kalp krizi)  ve inme ya da geçici iskemik atak geçirme kaydı olan kamyon şoförlerinin oranı tazminat talep eden diğer gruplardan fazlaydı.

Yine aynı süre içinde kamyon şoförlerinin alkol istismarı ya da suiistimali ve tütün kullanımı kaydının olması diğer tüm gruplara göre yüksek orandaydı.

Kamyon şoförleri savunmasız bir nüfustur

Araştırmacılar konuyla ilgili son olarak şunları ifade etti:

Kamyon şoförleri, mesleklerine hakim olan çok sayıda işyeri yaralanması ve ölüm nedeniyle savunmasız bir nüfustur. Bulgular, özellikle zorlu çalışma ortamları göz önüne alındığında, kamyon şoförlerinin sağlığını ve esenliğini geliştirmek için mevcut sağlık stratejilerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.